To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej azk.pszczyna.pl
Wstęp deklaracji

Urząd Miasta Pszczyna dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://azk.pszczyna.pl/ zgodnie z Ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848)
oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji
organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miasta Pszczyna
Telefon: +48 32 210 34 64
Fax: +48 210 35 29
E-mail: dostepnosc@pszczyna.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Sznelowiec 12, 43-200 Pszczyna

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

W Urzędzie Miasta Pszczyna przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu
do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa https://azk.pszczyna.pl
spełnia wymagania w 99,96%.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa https://azk.pszczyna.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia czcionki na stronie
  • podkreślenie wszystkich odnośników
  • możliwość włączenia białego tła
  • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Beata Sarnecka-Uziałko
e-mail: dostepnosc@pszczyna.pl
Telefon: 32 210 34 64

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Pszczyny znajduje się przy ul. nazwa ulicy i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Sekcja w opracowaniu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Sekcja w opracowaniu.

Skip to content