Zarządzenie NR 5/2020 – w sprawie organizacji pracy AZK i zwalczaniu COVID-19

Zarządzenie NR 5/2020
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pszczyna oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz
Zarządzenie 5/2020 – Koronawrius

Skip to content