Zarządzenie NR 5/2020 – w sprawie organizacji pracy AZK i zwalczaniu COVID-19

Zarządzenie NR 5/2020
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pszczyna oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz
Zarządzenie 5/2020 – Koronawrius

Koronawirus – Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie podjął decyzję, aby od poniedziałku maksymalnie ograniczyć kontakt urzędników z klientami. Oznacza to, że od poniedziałku sprawy urzędowe będzie można załatwić jedynie po wcześniejszej telefonicznej rejestracji.

Ponadto wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie, mailowo ( azk@pszczyna.pl ) lub korespondencyjnie

Rejestracja klientów w AZK Pszczyna odbywać się będzie pod
nr tel. 322103464

Ponadto informujemy iż, w sytuacji kiedy zaobserwujemy takie objawy jak gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem bezzwłocznie musimy telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną pod nr tel. 512 370 717 . Nie powinniśmy udawać się do lekarza, ani przychodni, żeby ograniczyć również ryzyko zarażenia innych.