Zarządzenie nr 10/2020 – w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Zarządzenie nr 10/2020
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pszczyna oraz pracownikom samorządowym w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-Co V-2

Zarządzenie 10/2020

Zarządzenie nr 7/2020 – w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Zarządzenie nr 7/2020
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pszczyna oraz pracownikom samorządowym w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-Co V-2

Zarządzenie 7/2020

Zarządzenie NR 5/2020 – w sprawie organizacji pracy AZK i zwalczaniu COVID-19

Zarządzenie NR 5/2020
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pszczyna oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz
Zarządzenie 5/2020 – Koronawrius