Zarządzenie nr 10/2020 – w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Zarządzenie nr 10/2020
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pszczyna oraz pracownikom samorządowym w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-Co V-2

Zarządzenie 10/2020