Uchwała Nr XXIII/256/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia w Pszczynie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych

Projekt_uchwaly_zmiany_strefy_platnego_parkowania