Zamieszczamy protokół z otwarcia kopert na wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie audytu energetycznego budynków dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów”

Protokół otwarcia ofert

Skip to content