Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Utrzymanie czystości w budynkach i terenach przyległych administrowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie”

czystosc