Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie audytu energetycznego budynków dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów”

Ogłoszenie o zamówieniu AZK.291.13.20.BA

Skip to content