Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dezynfekcji pojemników na odpady komunalne i bioodpady”

20200928-Wzor_oferty

20200928-Zaproszenie_do_złozenia_oferty_odpady_komunalne

Protokół z otwarcia ofert

Skip to content