Zarządzenie NR SG.0050.632.2020  AZK.020.3.2020
Burmistrza Pszczyny
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia pobierania opłat w automatach parkingowych w strefie płatnego parkowania

Zarządzenie SG.0050.632.2020